Mercedes-Benz

NV PROOT
Graag tot uw dienst.

NV Proot

Een rasechte "FAMILIEZAAK"...

Garage Proot werd opgericht in het jaar 1947 door wijlen Omer Proot als een multimerken garage in het centrum van Knokke.

In 1956 kwam de erkenning als Mercedes-Benz servicepunt. Na diverse uitbreidingen doorheen de jaren, werd in 2005 door zoon Marc de intrek genomen op de huidige locatie langsheen de Natiënlaan, de belangrijkste toegansweg tot Knokke.

De toenemende drukte in het stadscentrum en de nood aan een grotere expositieruimte en ruimere parkeermogelijkheden waren hier de redenen toe. Met de ingebruikname van de nieuwe installaties kwam ook de erkenning als concessiehouder Mercedes-Benz en werd de fakkel doorgegeven aan de 3° generatie John Proot.

Samen met zijn echtgenote, zus en een klein maar gedreven team medewerkers wordt dagelijks tot het uiterste gegaan in een poging te voldoen aan de verwachtingen van de klant én het merk dat zij vertegenwoordigen. En dit aan een betaalbare prijs.

"Onze locatie in een toerischte trekpleister sinds zijn oorsprong, is de reden dat het 'ten dienste staan van ' in onze genen zit. Dat dit door onze klanten op prijs gesteld wordt, getuigen de diverse bekroningen voor klantentevredenheid die we de afgelopen jaren mochten ontvangen".